Priča tri studenta...

Razvojni tim čine Dragan Ivanović, Rastko Zeljković (Elektrotehnički fakultet) i Danilo Vuković (Ekonomski fakultet).

Kamp mladih programera

Aplikacija je nastala u okviru Kampa mladih programera u Gimnaziji Banja Luka.

Veliku zahvalnost za razvoj dugujemo mentorima iz Kampa, kao i asistentima i profesorima sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci.

Partneri i podrška

Podršku pri realizaciji projekta pružila je partnerska kompanija Prointer.